Lesvoorwaarden Skicentrum Heemskerk - Skicentrum Heemskerk

Lesvoorwaarden

 

 1. O.b.v. een schriftelijke of mondelinge aanmelding van cursist deelt Skicentrum Heemskerk middels het lesreserveringssysteem hem/haar in voor een lessenpakket.
 2. Plaatsing door onze medewerkers in een specifieke lesgroep vindt plaats op basis van een door cursist ingevuld aanvraagformulier via onze website of aan de balie van Skicentrum Heemskerk. Dit formulier heeft tot doel het niveau, startdatum, voorkeurstijd en lespakket te bepalen.
 3. Cursist blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde indelingscriteria waarop het systeem indeelt. Daar waar bij de eerste les blijkt dat cursist onder/boven zijn of haar niveau is ingedeeld, behoudt Skicentrum Heemskerk het recht de cursist te herplaatsen in een andere groep, ook wanneer dit inhoudt dat eventuele vervolglessen op een andere dag, tijdstip en/of door een andere leraar plaatsvinden/worden gegeven. In zo’n geval is de cursist gehouden deze aanpassing te accepteren. 
  Na ontvangst van de leskaart is de reservering van de cursist definitief. Hierdoor is de cursist een betalingsverplichting van het lesgeld aangegaan.
 4. Acceptatie door cursist van de door het reserveringssysteem van Skicentrum Heemskerk aangegeven lessencursus houdt in dat:
  • Skicentrum Heemskerk zich verplicht de lessencursus te geven.
  • Cursist vooraf de volledige betaling van het geboekte lessenpakket voldoet middels overboeking per bank of per pin/contant aan de balie.
 5. Skicentrum Heemskerk behoudt altijd het recht om lessen op een ander tijdstip plaats te laten vinden, eventueel door een andere leraar gegeven, met andere cursisten, zulks alleen in gevallen van overmacht. Cursist is gehouden deze aanpassing te accepteren.
 6. De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur, in 3 blokken van 10 minuten, behalve voor de pinguïnlessen, waarin 30 minuten aaneengesloten les wordt gegeven. De tarieven zijn inclusief gebruik van materiaal.
 7. De geboekte lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam de les is geboekt.
 8. In geval van verhindering kunnen geboekte lessen tot 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd, waarbij geen restitutie van het lesgeld plaatsvindt. De geannuleerde les kan op een ander moment worden ingehaald, u dient hier zelf een afspraak voor te maken, binnen de mogelijkheden die Skicentrum Heemskerk biedt.
 9. In geval van annulering van de geboekte les binnen 24 uur voor aanvang van de les, komt de les te vervallen.
 10. Bij gebreke van de opname van de geannuleerde les, uiterlijk aan het einde van het seizoen waarin de les geboekt en geannuleerd werd, eindigend medio mei van elk kalenderjaar, vervalt het recht op de les en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld.
 11. Een geheel lessenpakket dient binnen 5 werkdagen voor aanvang van de eerste les geannuleerd te worden.
 12. Cursisten dienen 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 13. Skicentrum Heemskerk adviseert iedereen een helm te dragen. Kinderen tot 18 zijn verplicht een helm te dragen.
 14. Skicentrum Heemskerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • Letsel en/of schade opgelopen tijdens het verblijf in Skicentrum Heemskerk, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
  • Zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen en/of bezittingen van degenen die Skicentrum Heemskerk betreden.
  • Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan eigendommen van Skicentrum Heemskerk.
  • Bezoekers dienen zich ervan bewust te zijn dat aan het beoefenen van skiën risico’s verbonden zijn en dienen zelf voor voldoende verzekering zorg te dragen. Het bezoeken van Skicentrum Heemskerk en het gebruik van de faciliteiten geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.
 15. Ten laste van de cursist komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de cursist voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
 16. Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, behoudt het management van Skicentrum Heemskerk zich het recht voor anders te beslissen, zulks op basis van redelijkheid en billijkheid.
 17. Onze privacy voorwaarden vindt u op de website.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »